Dokumentacja trigoCMS!

ver. 1.4.0
« Wróć

Tłumacz treści językowych

Dzięki tłumaczowi, masz możliwość własnoręcznego tlumaczenia części stron, które są częścią plików systemu - są to tak zwane pliki językowe, które zawierają listę słów, wyrażeń i zdań w danym języku.

Tłumaczenia językowe

Dzięki Tłumaczowi możesz przetłumaczyć pliki językowe wszystkich dostępnych rozszerzeń (Komponentów, Modułów i Templatek) oraz Główne Pliki Językowe systemu. Szare menu po lewej stronie pokaże listę dostępnych plików językowych w tabelce po prawej stronie, dla wybranej grupy. Każda z tabelek po prawej stronie jest podzielona na dwie części. Kolumna o nazwie "Zaplecze" odpowiada plikowi językowemu, gromadzącemu tłumaczenia językowe dla zaplecza systemu CMS. Analogicznie w kolumnie "Strona główna" są pliki językowe z definicjami dla strony głównej, którą widzą odwiedzający.

Tabelka jest podzielona na rozszerzenia. Jeśli dane rozszerzenie nie występuje na Stronie głównej, to w kolumnie tej pokazane będą trzy myślniki. Niebieski przycisk obok nazwy rozszerzenia otwiera listę rozwijaną opcji na danym pliku językowym, dzięki czemu możemy:

  • Edytować wartości językowe bezpośrednio w oknie przeglądarki.
  • Eksportować tłumaczenia językowe do plik CSV by móc później na nim operować i w nim wprowadzać tłumaczenia.
  • Zaimportować przetłumaczony plik CSV do systemu by przetłumaczyć dany plik językowy.

Edycja plików językowych trigocms

Pamiętaj, że edytujesz plik językowy zawsze w tym języku, który masz ustawiony w zapleczu. Tłumaczenia są stronnicowane, pokazuje się ich tylko 15 na stronę więc należy pamiętać, by przed przejściem do następnej strony zapisać wprowadzone zmiany!

Podczas edycji danego pliku językowego, po lewej stronie zawsze masz widoczną wartość tego tłumaczenia w domyślnym języku, więc zawsze jeśli się pomylisz, możesz wrócić do tej wartości klikając przycisk resetu danego tłumaczenia (krzyżyk po prawej stronie pola tekstowego).

Czy ten artykuł był dla Ciebie użyteczny?