Dokumentacja trigoCMS!

ver. 1.4.0
« Wróć

Import przetłumaczonego pliku CSV do systemu CMS

Zwykłe zapisanie pliku (Plik -> Zapisz lub CTRL+S) powinno wystarczyć, by poprawnie zapisać edytowany plik CSV. Jednak, jeśli zdarzy się problem, trzeba będzie samemu ustawić program tak, by zapisał plik CSV w takim formacie, w jakim został ten plik wyeksportowany przez system.

Otwórz: Plik -> Zapisz jako...

W pokazanym oknie Zapisz jako... podajemy nazwę pliku (jeśli chcemy ją zmienić) i zaznaczamy opcję "Edytuj ustawienia filtru". Dzięki tej opcji, program pozwoli nam edytować opcje zapisania pliku.

Po kliknięciu zapisz (zależnie od wersji programu i jego ustawień) pokaże się okno potwierdzające zapisanie pliku w innym formacie. W oknie tym wybieramy opcję "Zachowaj bierzący format":

W kolejnym oknie będziemy już mogli ustawić opcje zapisu pliku. Tak jak wcześniej wybieramy opcje pokazane na poniższym zdjęciu. Pamiętaj by zaznaczyć opcję "Cytuj wszystkie komórki tekstowe":

Po kliknięciu "OK" plik zostanie zapisany w wybranym przez nas miejscu pod podaną nazwą. Teraz możemy zaimportować ten plik z tłumaczeniami do systemu CMS. Udaj się teraz do komponentu Języki i przejdź do Tłumacza a następnie wyszukaj rozszerzenie, którego plik edytowałeś. W odpowiedniej kolumnie rozwiń menu klikając w przycisk po prawej stronie i wybierz opcję "Importuj plik CSV".

Po kliknięciu otworzy się okno w którym będziesz mógł wybrac przetłumaczony plik CSV i wysłać go do aplikacji.

Po wybraniu pliku z komputera i wysłaniu go, aplikacja automatycznie przystąpi do tłumaczenia plików w wybranym języku (patrz: wybrany język na górze strony w zapleczu) i po wykonaniu akcji odświeży stronę i tłumaczenia będą już widoczne na stronie.

Czy ten artykuł był dla Ciebie użyteczny?