Dokumentacja trigoCMS!

ver. 1.4.0
« Wróć

Menu

Komponent Menu daje możliwość tworzenia list Menu, które możesz pokazywać na stronie w module Menu.

Lista Menu trigocms

Aby stworzyć nowe Menu kliknij "Dodaj menu" i na nowej stronie podaj jego nazwę i zatwierdź klikając na "Zapisz".

Teraz możesz wejść do tego menu i zacząć dodawać zakładki, w tym celu kliknij na jego nazwę lub ikonę zakłądek w kolumnie "Zakładki".

Drzewo menu trigocms

Strona główna danego Menu zawiera drzewo wszystkich zakładek w tym Menu. Zakładki mogą prowadzić do różnych części serwisu i typów elementów. Typ elementu zakładki można zobaczyć w kolumnie "Typ" a dodatkowo po kliknięciu w lupę po prawej stronie, zobaczymy stronę do której prowadzi w trybie "Live Edit".

Aby dodać główną zakładkę kliknij w przycisk "Dodaj główną zakładkę". Jeśli jednak masz już stworzone zakładki, możesz dodać zakładkę do którejś z już istniejących i w ten sposób stworzyć wielopoziomowe Menu. W tym celu wystarczy, że klikniesz w przycisk dodawania zakładki w kolumnie "Dodaj zakładkę".

Dodawanie zakładki do menu trigocms

Formularz dodawania zakładki zawiera:

 • Nazwa - Nazwa zakładki widoczna na stronie.
 • Widoczność - Możesz ustalić, czy zakładka ma być widoczna na stronie.
 • Pozycja - Możesz ustalić w którym miejscu na liście ma pojawić się zakładka.
 • Przyklej kategorie - Dzięki tej opcji, możesz "przykleić" drzewo kategorii wybranego komponentu do danej zakładki. Po przyklejeniu, adres URL zakładki będzie taki sam jak główna zakładka wybrana z listy rozwijanej a jej dziećmi (elementy dostępne po najechaniu na zakładkę i rozwinięciu jej) będą kategorie wybranej kategorii. Dzięki temu, gdy dodasz jakąś kategorię produktów, nie będziesz musiał dodawać jej do głównego menu - będą dodawane autormatycznie.
 • Wybierz typ zakładki - Tutaj możesz wybrać typ zakładki, czyli do czego (typu) ma prowadzić dana zakładka.
 • Link - Po zaznaczeniu tej opcji i podaniu adresu WWW, zakładka będzie prowadziła na ten adres.
 • Komponent - Po zaznaczeniu tej opcji i wybraniu komponentu z listy, po prawej stronie pokażą się dostępne podstrony danego komponentu, z których będziesz mógł wybrać tą, na którą chcesz by prowadziła zakładka. Kliknięcie w ikonkę plusa, na liście po prawej stronie, rozwinie daną kategorię, jeśli są w niej jakieś podstrony.
 • Strona główna - Po wybraniu tego typu, zakładka będzie prowadziła na stronę główną.
 • Separator - Zakładka o takim typie nie prowadzi nigdzie. Użytkownik po kliknięciu w nią nie przejdzie na żadną stronę.
 • Nazwa kotwicy - Możesz wprowadzić nazwe kotwicy znajdującej się wewnątrz tekstu lub strony, po kliknięciu na ten link przeglądarka automatycznie przewinie stronę do kotwicy na stronie o tejj samej nazwie.
 • Otwórz w... - Możesz wybrać, czy po kliknięciu w zakładkę strona ma się otworzyć w tej samej karcie przeglądarki czy w nowej.

Po wypełneniu wymaganych pól możesz zapisać zakładkę klikając na "Zapisz".

Edycja zakładki odbywa się poprzez kliknięcie w nazwę zakładki lub w ikonkę edycji widoczną po prawej stronie.

Czy ten artykuł był dla Ciebie użyteczny?