Dokumentacja trigoCMS!

ver. 1.4.0
« Wróć

Zarządzanie modułami

Strona główna modułów wyświetla listę modułów z podstawowymi informacjami na ich temat: nazwa modułu, pozycja, porządek na liście.

Aby dodać nowy moduł kliknij na odnośnik "Dodaj moduł".

Na nowej stronie wybierz z listy zainstalowanych modułów ten, który chcesz dodać na stronie - poprzez kliknięcie w jego nazwę lub przycisk "Dodaj".

Dodawanie modułu krok pierwszy trigocms

Okno dodawania modułu składa się z trzech zakładek. Pierwsza zakładka "Opcje ogólne" zawiera ogólne pola informacji o module.

  • Nazwa - Jest to nazwa modułu, pokazywana w zapleczu. Powinna być jednoznaczna dla lepszego znalezienia modułu na liście.
  • Tytuł - Tytuł modułu, będzie wyświetlany nad danym modułem gdy opcja "Pokaż tytuł modułu" będzie ustawiona na "Tak".
  • Link tytułu modułu - Gdy tytu modułu jest pokazywany, możesz ustawić jego link, by po kliknięciu użytkownik strony mógł przejść do wybranej przez Ciebie zakładki.
  • Pokaż tytuł modułu - Ustal, czy tytuł modułu ma być pokazywany nad modułem.
  • Pozycja - Wybierz jedną z dostępnych pozycji modułu, w której ma się wyświetlać.
  • Widoczny - Ustal, czy moduł ma być widoczny na stronie.

Dodawanie modułu krok drugi trigocms

Zakładka "Opcje wyświetlania" zawiera listę wszystkich możliwych stron, na które może wejść użytkownik, dzięki czemu masz pełną i dowolną możliwość ustalenia, na których podstronach na się pokazywać moduł.

Opcje wyświetlania modułu trigocms

Listy zakładek podzielone są na komponenty, dzięki czemu łatwo znajdziesz podstrony które Cię interesują. Dodatkowo zakładki podzielone są na sekcje dla szybszego odnajdywania ich. Nazwa sekcji na powyższym zrzucie to "Artykuły". Każdy z komponentów zawiera co najmniej jedną taką sekcję.

Możesz zaznaczyć podstrony w których chcesz pokazać dany moduł lub z góry ustawić, aby moduł pokazywał się we wszystkich podstronach danego komponentu. Aby tak było wystarczy zaznaczyć opcję widoczną w liście komponentów po prawej stronie nazwy komponentu (patrz: zrzut powyżej).

Obok nazwy każdej zakładki w liście widnieje odnośnik lupy dzięki której bez opuszczania zaplecza (tryb Live Edit) masz możliwość sprawdzenia, co ta zakładka pokazuje i stwierdzenia, czy na pewno chcesz na niej pokazać dany moduł.

Dodatkowo, w komponentach, które posiadają treści podzielone w kategorie, zobaczysz dodatkowe opcje zarządzania zakładkami i zaznaczania lub odznaczania ich. Kategorie komponentu zaznaczone są czarnym kolorem, a inne elementy szarym, na przykład artykuły.

Po kliknięciu na ikonkę rozwinięcia przy tytule komponentu, zobaczysz listę metod, które możesz wykonać na tej liście, na przyklad zaznaczyć wszystkie zakładki, lub rozwinąć drzewo zakładek.

Opcje wyświetlania modułu trigocms

Opcja "Zaznaczanie automatyczne" pozwala zaznaczyć wszystkie zakładki niebędące kategorią (na przykład w komponencie artykułów, zaznaczy wszystkie artykuły w danej kategorii, ale nie zaznaczy kategorii w tej kategorii) tak jakby "na przyszłość". Oznacza to, że gdy w przyszłości dodać jakikolwiek artykuł do tej kategorii, automatycznie pokaże się w nim dany moduł.

Ostatnia zakładka "Opcje modułu" zawiera listę opcji danego modułu. W przypadku modułu Banerów wyświetlane tam będą opcje wyświetlania listy banerów. W przypadku modułu Menu będziesz miał możliwość ustawienia które menu chcesz wyświetlać.

Po ustawieniu wymaganych danych modułu kliknij "Zapisz" lub "Zastosuj" by zapisać moduł.

Aby edytować moduł kliknij na jego nazwę lub ikonkę edycji widoczną po prawej stronie. Okno edycji zawiera wszystkie te same opcje, które zawiera okno dodawania modułu.

Po zmianie opcji modułu kliknij "Zapisz" lub "Zastosuj" by zapisać.

Aby usunąć dany moduł wystarczy kliknąć na ikonkę usuwania i potwierdzić usunięcie.

Czy ten artykuł był dla Ciebie użyteczny?