Dokumentacja trigoCMS!

ver. 1.4.0
« Wróć

Kategorie artykułów

Artykuły są podzielone na kategorie. Lista kategorii znajduje się pod przyciskiem "Przejdź do... -> Kategorie" na stronie głównej komponentu lub w pozycji "Kategorie" po najechaniu na zakładkę "Artykuły" w menu po lewej stronie.

Zarządzanie kategoriami trigoCMS

Kategorie mogą zawierać w sobie inne kategorie. Aby dodać kategorię główną kliknij w przycisk "Dodaj kategorię". Aby dodać kategorię do istniejącej już kategorii kliknij w przycisk dodawania podkategorii w kolumnie "Dodaj kategorię" przy danej kategorii.

Dodawanie kategorii trigocms

Formularz dodawania kategorii zawiera:

  • Nazwa - Nazwa kategorii
  • Alias - Alias kategorii. Jest on tworzony automatycznie z nazwy, jeśli go nie podasz.
  • Po wejściu do kategorii - Umożliwia zarządzanie zachowaniem aplikacji po wejściu do danej kategorii.
  • Tytuł strony na pasku przeglądarki - Jesli go nie podasz, tytułem strony będzie nazwa kategorii.
  • Opis META
  • Słowa kluczowe META
  • Krótki opis - Opis kategorii widoczny nad publikacjami w danej kategorii.

Nazwa kategorii jest wymagana by ją zapisać. Po podaniu nazwy kliknij "Zapisz" by zapisać kategorię.

Aby edytować kategorię kliknij na jej nazwę lub ikonkę edycji. Formularz edycji kategorii wygląda tak samo jak dodawania.

Aby usunąć kategorię, kliknij w ikonkę usunięcia. Pamiętaj, że usuwając kategorię usuwasz też jej wszystkie podkategorie. Podczas usuwania aplikacja sprawdzi, czy któraś kategoria zawiera artykuły. Aby usunąć kategorię musi ona być pusta.

Czy ten artykuł był dla Ciebie użyteczny?