Dokumentacja trigoCMS!

ver. 1.4.0
« Wróć

Zarządzanie templatkami

Po wejściu do edycji templatki (kliknięcie w podgląd w liście templatek) będzie mógł ustawić daną templatkę jako główną, sprawdzić czy posiada ona wdrożone wyglądy dla komponentów zainstalowanych w systemie oraz edytować ustawienia templatki, widoczne na stronie.

Tutaj też możesz odinstalować templatkę z systemu.

Tabelka "Wdrożone widoki" zawiera listę komponentów i informację, czy ta templatka zawiera wdrożony (ostylowany) widok dla tego komponentu (i dla danej wersji tego komponentu - trzecia kolumna tabelki). Jeśli nie zawiera, co jest oznaczone czerwonym krzyżykiem, to widok tego komponentu na stronie będzie wyglądał dość standardowo.

 

Jeśli templatka zawiera jakieś ustawienia, będą one widoczne w menu po lewej stronie, w zakładce o nazwie "Opcje templatki".

W opcjach tych mogą wystąpić ustawienia wyglądu (np. szerokość strony, tło strony) a także ustawienia elementów wyświetlanych na stronie, na przykład adres e-mail i numer telefonu pokazywany w górnej części strony jako Szybki Kontakt.

Czy ten artykuł był dla Ciebie użyteczny?