Dokumentacja trigoCMS!

ver. 1.4.0
« Wróć

Rangi użytkowników

Ranga użytkownika, to zbiór dozwolonych elementów, na które dany użytkownik może wejść oraz zabronionych, do których nie ma dostępu. Do jednej rangi może być dopisanych wielu użytkowników lub tylko jeden, w zależności od tego, jakie są wymagania strony.

trigoCMS! posiada kilka standardowych rang, które są na stałe zapisane w aplikacji i nie można ich usunąć. Dodatkowo, są trzy ustawienia rang, które definiują zachowanie różnych grum użytkowników.

Pierwszą taką ranga jest ranga dla Gości. Przyznawana jest automatycznie użytkownikom, którzy weszli na stronę, ale nie są zalogowani.

Druga ranga, to ranga dla nowych użytkowników. Gdy jakis użytkownik zarejestruje się na stronie, dostanie automatycznie właśnie tą rangę.

Trzecia ranga to ranga Super Administratora. Dzięki nij, użytkownik, który posiada tą rangę ma dostęp zawsze do panelu zaplecza, bez względu na to, co jest ustawione w uprawnieniach tej rangi.

Rangi te nie są ustawione na sztywno. Możesz samemu zdecydować która z dostępnych rang ma być rangą przyznawanom gościom, a która nowym użytkownikom zarejestrowanym na stronie. Aby to zrobić kliknij w opcję zmiany statusu przy danej randze.

Rangi użytkowników trigocms

Aby dodać nową rangę kliknij w odnośnik "Dodaj rangę".

Okno dodawania rangi zawiera pola do podania nazwy rangi oraz krótkiego jej opisu. Dodatkowo możesz zdefiniować, czy rangę przyznawać gościom.

Dodawanie rangi trigocms

Edycja rangi odbywa się poprzez kliknięcie w ikonkę edycji rangi lub w jej nazwę. Strona edycji zawiera te same pola co strona dodawania.

Edycja rangi trigocms

 

Kolumna uprawnienia, daje możliwość zdefiniowania do jakich części zaplecza dana osoba ma dostęp. Możesz ustawić na przykład, aby redaktorzy mogli tylko i wyłącznie redagować artykuły, ale nie mieli dostępu do żadnej innej części zaplecza.

Po kliknięciu w ikonkę edycji uprawnień przejdziesz do widoku, w którym widoczna jest lista wszystkich komponentów zaplecza. Po kliknięciu w nazwę komponentu, po prawej stronie pokażą się grupy uprawnień danego komponentu. Jeśli daną grupę odznaczysz na "Tak", to użytkownicy o danej randze będą mieli dostęp do tej części serwisu. Analogicznie ustawienie na "Nie" sprawi, że gdy użytkownik wejdzie na daną stronę zostanie automatycznie przekierowany na stronę główną z informacją o braku uprawnień.

Pod zakładką "Dostęp do zaplecza" kryje się ustawienie mówiące o tym, czy dany użytkownik ma dostęp do panelu administratora czy nie.

Uprawnienia rangi trigocms

 

Ustawienia

W zakładce Ustawienia masz możliwość zdefiniowania, czy użytkownicy mogą się logować i rejestrować na Twojej stronie. Ustawienie to działa tyko we froncie - nie ingeruje na logowanie i dodawanie użytkowników z poziomu zaplecza.

Ustawienia ogólne użytkowników trigocms

Czy ten artykuł był dla Ciebie użyteczny?