Dokumentacja trigoCMS!

ver. 1.4.0
« Wróć

Zarządzanie użytkownikami

Aby dodać nowego użytkownika, na stronie głównej komponentu, kliknij w przycisk "Dodaj użytkownika". Podstrona ta zawiera ustawienia konta użytkownika pogrupowane w kilka sekcji.

Podstawowe dane o użytkowniku trigocms

Podstawowe dane

  1. Login - Podaj tutaj login użytkownika składający się tylko z liter bez polskich znaków, cyfr oraz myślnika i podkreślnika.
  2. Adres e-mail
  3. Język - Wybierz, jaki język zaplecza ma posiadać dany użytkownika. Jeśli użytkownik nie będzie posiadał dostępu do zaplecza, możesz ustawić jezyk domyślny.
  4. Ranga - Wybierz rangę użytkownika, opisującą jakie uprawnienia ma mieć dany użytkownik.

 

Dane osobowe użytkownika trigocms

Dane osobowe

W tej zakładce możesz podać dane osobowe użytkownika. Jeśli prowadzisz sklep lub stronę, w której wymagane jest posiadanie konta użytkownika z danymi teleadresowymi to w tej zakładce możesz uzupełnić te dane. Nie są one jednak wymagane.

Wszystkie dane przechowywane w tych polach są szyfrowane w bazie danych, więc nie musisz obawiać się o bezpieczeństwo tych danych. Ktoś kto zdobędzie zaszyfrowane dane użytkowników będzie potrzebował klucza, by je odszyfrować - nie są one więc przechowywane w sposób otwarty.

 

Hasło użytkownika trigocms

Hasło

W zakładce tej ustawisz hasło użytkownika. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków i zawierać co najmniej jedną cyfrę i jeden znak specjalny nie będący znakiem alfabetu. Dodatkowo, podczas wprowadzania hasła, na samym dole będzie się pojawiał wskaźnik siły hasła. Silne hasło to takie, przy którym wskaźnik będzie pokazywał wartość 100. Minimalna wartość to 40.

 

Avatar użytkownika trigocms

Avatar

W zakładce tej możesz wybrać Avatar użytkownika. Będzie on pokazywany na górze strony zaplecza, przy liście rozwijanej opcji użytkownika. Po zapisaniu użytkownika będziesz mógł wykadrować zdjęcie.

 

Bezpieczeństwo użytkownika trigocms

Bezpieczeństwo

W zakładce tej możesz ustawić, czy na dane konto można logować się tylko jeden raz jednocześnie. Ustawienie to pozwala wymusić na użytkownikach jednokrotne logowanie na dane konto. Oznacza to, że jeśli osoba pierwsza zaloguje się na dane konto, to żadna inna osoba, posiadająca login i hasło do tego konto nie będzie mogla się zalogować.

 

 

Edycja użytkownika

Edycja użytkownika zawiera ten sam formularz co dodawanie użytkownika, z kilkoma dodatkowymi elementami.

Edycja użytkownika trigocms

Podstrona Podstawowe dane zawiera dodatkowe pole z informacją o dacie rejestracji użytkownika na stronie, lub dodania go z poziomu zaplecza.

 

Edycja avataru użytkownika trigocms

W zakładce Avatar możesz edytować zdjęcie avataru, wykadrować aktualny lub usunąć (przycisk usuwania widoczny będzie po najechaniu kursorem na "Aktualny avatar").

 

Błędne logowania użytkownika trigocms

Zakładka Błędne logowania zawiera listę błędnych logowań użytkowników na dane konto. Tabelka zawiera datę logowania, adres IP z którego wystąpiło to logowanie oraz User Agent przeglądarki.

Błędne logowanie oznacza podanie prawidlowego loginu lecz błędnego hasła użytkownika. W tedy zapisywana jest informacja wyświetlana w zakładce Błędne logowania.

Czy ten artykuł był dla Ciebie użyteczny?